Menu Close

Privacy EyeSense
https://www.eyesense.nl
About Privacy

EyeSense cares about your privacy. We therefore only use the information we need for (the
improve) our service and deal carefully with the information that we hold about you and your use of our
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
EyeSense. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/06/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Hostnet BV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. Hostnet BV heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet BV is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Hostnet BV
VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van HOSTNET BV. HOSTNET BV verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. HOSTNET BV heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. HOSTNET BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hostnet BV
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet BV. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet BV heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processors
Sisow: Payment service provider
VOORBEELD: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen

Feedback Company
Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company
dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens
met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en
woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om
een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company
behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor
hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot
de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening
waarvoor Feedback Company derden inschakelt.
Verzenden en logistiek

PostNL,DPD en Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL,DPD en Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL,DPD en Myparcel delen. PostNL,DPD en Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL,DPD en Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt PostNL,DPD en Myparcel uw gegevens ook aan deze partijenter beschikking.

Example: If you place an order with us, it is our job to make your package at your delivery. We make
use the services of TNT, DPD and Myparcel for carrying out the deliveries. It is therefore imperative that we
your name and address data with TNT, DPD and Myparcel share. TNT, DPD and Myparcel uses this information at
for the purpose of the execution of the contract. In the case of TNT, DPD and Myparcel enable subcontractors shall
TNT, DPD and Myparcel your data is also available to these parties.

 

The purpose of the data processing
 
General purpose of the processing

We use your information exclusively for our services. That is the purpose of the
Processing is always directly related to the job that you provide. We use your information for
(Targeted) marketing. When you share information with us, and we use this information to - unlike at your request -
at a later contact you to record, please do explicit permission. Your data
not shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations.
These third parties are all bound to secrecy under the agreement between them and us or oath
or legal obligation.

Automatically collected data
Data that is automatically collected by our website processed for the purpose of our services
to further improve. These data (such as your IP address, browser and operating system) are not
personal data.

Cooperation in fiscal and criminal investigation
In some cases EyeSense be held under a legal obligation to share
Your data related to fiscal or criminal investigation by the authorities. In such a case, we are
forced to share your data, but we will in the possibilities that the law offers us against
resist.

retention Periods
We keep your data as long as you are a customer of ours. This means that we save your customer profile until you indicate
you do not want to make more use of our services. If you indicate to us we will also take this
a forgetful request. Under applicable administrative requirements we need your invoices
(Person) to be retained, so that information we will keep running for as long as the applicable period.
However, employees do not have access to your client profile and documents we following your
have made contract.

your rights
Under the current Dutch and European legislation, you as concerned with certain rights
regard to personal data processed by or on our behalf. We explain below in which
rights are and how you can invoke these rights.
In principle we send to your data to prevent abuse transcripts and copies only for your us already
known email address. In case you want to data to another email address or example, by mail
received, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests in
the case of a request we forget administer anonymous data. All the copies, and copies of
receive data in machine readable format that we use in our systems.
You always have the right to file a complaint with the Authority for Personal Data if you think we
use your personal information in the wrong way.

Right of inspection
You always have the right to the information that we (have) process and related to your person or purpose
are reducible to see. You can make a request to that effect to our contact privacy issues. YOU
will receive within 30 days to respond to your request. If your request is accepted we will send you to us
known e-mail a copy of all data to a list of processors that information among themselves
have, under the category under which we store the data.

rectification law
You always have the right to the information that we (have) process and related to your person or purpose
are traceable, to adapt. You can make a request to that effect to our contact person
privacy issues. You will receive within 30 days to respond to your request. If your request is accepted, we will send
a confirmation that the data has been adjusted to the known to us e-mail.

Right to limitation of processing
You always have the right to the information that we (have) process relating to your person or purpose
are traceable to limit. You can make a request to that effect to our contact privacy issues.
You will receive within 30 days to respond to your request. If your request is accepted we will send you to the
our known email confirmation that the data until you are no longer included lifting the restriction.

Right to portability
You always have the right to the information that we (have) process and related to your person or purpose
are traceable, to be carried out by another party. You can make a request to that effect to our
Contact for privacy issues. You will receive within 30 days to respond to your request. If your request is
accepted we will send you the known to us e-mail transcripts or copies of all information about you that we
processed or have been processed on our behalf by other processors or third parties. In all likelihood
we can not continue longer service in such a case, because the safe coupling
databases will no longer be guaranteed.

Right to object and other rights
You have in some cases the right to object to the processing of your personal or
commissioned EyeSense. If you object, we will immediately stop the data pending
the handling of your complaint. Is your objection valid that we will transcripts and / or copies of data
we (have) process to put at your disposal and then permanently discontinue treatment.
You also have the right not to be automated individual decisions or profiling
subject. We will not process your data in a way that this law applies. Do you believe
that this is so, please contact our contact person for privacy issues.

cookies
Google Analytics
Through our website cookies are set by the US company Google, as part of the "Analytics" service. We
use this service to track and get reports about how visitors use the website. This one
processor may be required by applicable laws and regulations to provide access to this data. We
collect information about your browsing habits and share this data with Google. Google may in this information
consistency interpret other data sets and thus track your movements on the Internet. Google
uses this information to provide, among other targeted ads (Adwords) and other Google services
and products.

Third party cookies
In the case of software solutions from third-party use cookies that are mentioned in this
privacy declaration.

Changes to Privacy Policy
We reserve the right at any time to change our privacy policy. However, on this page you will always find the most
recent version. If the new privacy policy has implications for the way we data already collected by
related process to you, we'll notify you by e-mail informed.

Contact
EyeSense
Queen Juliana Street 25
4671 EE Dinteloord
Netherlands
T + 31-6-21297035
E info@eyesense.nl
Contact for privacy matters
Jeroen Oerlemans