Heb ik recht op een vergoeding voor een computerbril door mijn werkgever?

Iedere werknemer die beeldschermwerk gaat verrichten, heeft het recht voor zijn eerste arbeidsdag een oogonderzoek te ondergaan. Ook als op een later tijdstip oogklachten of gezichtsstoornissen ontstaan die het gevolg (kunnen) zijn van computerwerk, wordt de werknemer opnieuw in de gelegenheid gesteld onderzoek te ondergaan. Als uit dit onderzoek blijkt dat een computerbril kan helpen, dient deze computerbril vergoed te worden door de werkgever. Werknemers die al een leesbril (nodig) hebben en computerwerk verrichten, hebben eveneens recht op een computerbril vergoeding.

Computerbril vergoeding Belastingdienst

Soms is het mogelijk de kosten voor hulpmiddelen bij de belasting af te trekken. Als een werkgever van de werkkostenregeling gebruikmaakt, dan wordt de waarde van de computerbril voor de loonheffing op nihil gewaardeerd. De bril moet dan wel op de werkplek blijven. Als een werknemer de bril ook privé gebruikt, dan kan de bril alleen onbelast verstrekt worden als hij voor minstens 90% zakelijk wordt gebruikt. Het is altijd slim over de computerbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om na te gaan of de computerbril fiscaal aftrekbaar is of onbelast vergoed mag worden.